Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta kaudella 2018-2019

Iltapäivätoiminta on koulupäivän jälkeen tapahtuvaa päivittäistä toimintaa, joka tarjoaa lapselle turvallisen ympäristön viettää iltapäivä.

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksessa oleville 1.- ja 2-luokkalaisille sekä erityisopetuksessa oleville lapsille. Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia. 

Iltapäivätoimintaa toteutetaan yleisesti päivittäisenä toimintana kouluajan päättymisestä aina tarvittaessa klo 16.30 asti. 

Toimintaa koordinoi Savonlinnan kaupungin sivistystoimi ja toimintaa järjestävät Savonlinnan kaupunki, Savonlinnan 4H-yhdistys ja Savonlinnan seurakunta. 

Hakeminen 

Koulunsa aloittavat hakevat iltapäivätoimintaan osoitteessa https://wilma.savonlinna.fi/connect, samoilla Wilma –tunnuksilla, jotka on toimitettu huoltajille kouluun ilmoittautumista varten.  Vanhempien tulee huomata, että iltapäivätoimintapaikkaa tulee hakea joka vuosi. Jo koulussa olevalle oppilaalle haetaan iltapäivätoimintapaikkaa Wilman Hakemukset ja päätökset –välilehden kautta. 

Iltapäivätoimintaan otetaan ensisijaisesti 1. luokan oppilaita sekä erityisen tuen oppilaita ja toissijaisesti 2. luokan oppilaita. Ennen edellä mainittua järjestystä kunta pidättää oikeuden valita (koulua ja päiväkotia kuullen) toimintaan lapsia, joiden iltapäivätoiminta on erityisen perusteltua. Näiden lasten iltapäivätoimintapaikan hakeminen voi tulla vireille perhetyön, lastensuojelun, päivähoidon tai koulun toimesta. 

Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin iltapäivätoimintaan mahtuu, noudatetaan yhdenvertaisina valintaperusteina hakujärjestystä ja arpomista. 

Hyväksytty iltapäivätoiminnan paikan vastaanottaminen tulee vahvistaa 12.4.2018 mennessä. Mikäli paikkaa ei ole vahvistettu tai vahvistettua paikkaa ei käytä, peritään huoltajalta yhden kuukauden toimintamaksu. Toimintamaksujen maksuvelvoite alkaa heti lukuvuoden alusta alkaen.

Yhteistyössä: